ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

5ตึกที่สูงที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
แม้จำนวนตึกสูงจะไม่ใช่ตัววัดระดับความเจริญของเมืองต่างๆ ทั่วโลก แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเมืองนั้นๆ มีการลงทุนพัฒนาจากนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินลงทุนจากภายในประเทศหรือจากต่างประเทศก็ตาม ในเมืองหลวงของไทยอย่างกรุงเทพฯ ก็เช่นกัน ปัจจุบันภาพความเป็นเมืองถูกฉายผ่านการพัฒนาอาคารสูง ดีไซน์โดดเด่น ในหลายมุมของเมือง ไม่เว้นแม้แต่ย่านริมน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ของเมืองอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา แม้ในช่วงที่ผ่านมา ความหวือหวาของย่านนี้จะเทียบกับย่าน CBD หรือศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของเมืองได้ แต่ ณ พ.ศ. นี้ ย่านริมน้ำเจ้าพระยากำลังจะกลับมาสร้างความหวือหวาอีกครั้ง ด้วยเม็ดเงินทั้งจากภาคเอกชนมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในรูปแบบที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) และโรงแรมหรูระดับ 5-6 ดาว Luxury riverside condo-under construction 2015 รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันนั่งแท่นประธานที่ปรึกษาโครงการแม่น้ำ เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็น 1 ในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยากล่าวว่า ปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงการแนวสูงริมแม่น้ำเจ้าพระยาพัฒนาในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น หรูหรา อยู่หลายโครงการด้วยกัน โดยโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหล่านี้ ยังติดอันดับตึกสูงที่สุดในประเทศคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของตึกสูงที่สุดในกรุงเทพฯ 10 อันดับแรกด้วย 5 โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงที่สุด ณ ปี 2558
21/03/2558 11:08
1,768