กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (1)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 C001 คอนโด 1 Other/ อื่นๆ 1,000,000.00
* สกุลเงิน บาท